Hong Kong Dog Dog Petshop

乖女Toni

 

名稱: Toni
品種: 唐狗
性別: 狗女
年齡: 8個月
須知

領養須知

我叫Toni, 8 個月大, 未絕育、乖女一名. 現正默默等緊一個愛錫我嘅主人出現,、乖巧、容易同狗相處、如有意可到漫畫店探我, (請預約) 領養需家訪,請大家幫忙分享, 謝謝幫忙分亨.

 Toni 妹妹等緊自己一個家、唔知有冇人幫到佢?謝謝幫忙分享.