Hong Kong Dog Dog Petshop

Harbour and Island

名稱: Harbour and Island
品種: 唐狗
性別: 男仔
年齡: 2歲
須知

領養須知

兩型男被棄養, 唔知有冇人幫到佢地?謝謝幫忙分享. 如有意可到漫畫店探我 (請預約), 領養需家訪,請大家幫忙分享, 謝謝幫忙分享.