Hong Kong Dog Dog Petshop

小雲尋家

 

名稱: 小雲
品種: 唐狗
性別: 狗女
年齡: 10個月
須知

領養須知

小雲 妹妹等緊自己一個家、10個月大, 絕育、乖女一名. 唔知有冇人幫到佢?謝謝幫忙分享.

如有意可到漫畫店探我 (請預約), 領養需家訪,請大家幫忙分享, 謝謝幫忙分亨.